SysAdvisors Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie; Adres ul. Powstańców 25A, 31-422 Kraków; Telefon: +48 787 010 023
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000831129; NIP: 9452234310; REGON: 385635131
Kapitał zakładowy 10 000 zł wpłacony w całości